Нүүр Сэтгэлийн дэм Урам зориг Хувийн хөгжил Амжилт Ухаарал Чөлөөт цаг
Байрлал Байршил Хэмжээ (Pixel) Үнэ (сараар)
A1 Нүүр хуудасны толгойд 1140x400 300.000
А2 Нүүрээс бусад бүх хуудсанд 1140x200 300.000
А3 Нүүрээс бусад бүх хуудсанд 260x260 200.000
A4 Уншсан бүх мэдээний доор 810х200 200.000

 

Мэдээний төрөл

Байрлал

Хугацаа

Үнэ

Онцлох мэдээ 1

Нүүр хуудсанд томоор харагдана, цэс дотор байрлана

14 хоног

300.000

Онцлох мэдээ 2

Нүүр хуудсанд томоор харагдана, цэс дотор байрлана

14 хоног

300.000

Санал болгох мэдээ

Уншсан мэдээ бүрийн хажууд гарч ирнэ

14 хоног

200.000

 


 

 

 

Top